Şirket kurulum ve tescil işlemleri

_

Tur-an Consulting olarak var olan müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin, faaliyet gösterecekleri sektörlere yönelik olarak kuracakları yeni şirketlerin tüm yasal mevzuatlara uygun olarak ana sözleşme ve tüzükler ile diğer tüm yasal belgelerin hazırlanması, devletin ilgili kurumlarına sunulması ve şirket kuruluşuna yönelik tüm tescil süreci tarafımızdan sürdürülmektedir. Şirket kuruluşunun tamamlanmasının ardından, ilgili şirketin vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, ticaret / sanayi odası kayıtları ile ilk belge basım izinleri de yine süreç içerisinde Tur-an Consulting’in tecrübeli kadrosu tarafından sürdürülmektedir.

Yeni bir şirket mi kurmak istiyorsunuz?

Şirket kuruluş işlemleri ile ilgili olarak, en doğru, en hızlı ve yüksek gizlilik temelinde sizlere hizmet veriyoruz.

  • Şirket ana sözleşme ve tüzüğü ile diğer tüm yasal dokümanların hazırlanması,
  • Ortaklık kuruluş sözleşmesinin hazırlanması,
  • Şirket kuruluş işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
  • İlgili mevzuat uyarınca alınacak sertifikalarda danışmanlık yapılması,
  • İlgili mevzuat uyarınca alınacak sertifikalarda danışmanlık yapılması,
  • Vergi dairesi sosyal güvenlik kurumu ve diğer kamu kurumlarına yapılacak tescil işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması.

Şirket birleşme ve satın alma işlemleri

_

Birleşme ve satın alma işlemlerinin şirketinize kattığı değeri nasıl ölçer ve korursunuz? Her tür birleşme, satın alma veya satış işlemi kendisine özgü riskleri ve fırsatları içinde barındırır. İşlemler süresince her adımda karşılaşılacak zorlukları aşmak için teknik bilgi ve tecrübe gerekmektedir. Sahip olduğumuz teknik bilgi ve tecrübelerimizle, size her aşamada destek sağlamaya ve işleminizin başarıyla tamamlanmasına yardımcı olmaya hazırız. Birleşme ve satın alma işlemlerinizde verdiğimiz destek; sadece işleme hazırlanma ve işlemin gerçekleştirilmesi aşamalarında kalmamakta, işlem sonrası bütünleşme aşamalarında da danışmanlık hizmetlerimizle şirketinizi desteklemeye devam etmekteyiz.
Tur-an Consulting, şirketlerin / şahısların yapacağı yeni yatırımlar kapsamında satın alacakları her türlü şirket veya varlık ile ilgili hukuksal ve finansal durumlarının, ilgili ülkedeki yasal mevzuatlara uyarınca ve bölgesel / sektörel risklerinin de incelenerek hazırlanan raporlar ile yatırımcılarımıza en doğru ve hızlı bilgiyi vermekteyiz.

Şirket durum değerlendirme raporu

_

Finansal DueDiligence; yatırımcıların, hisse veya varlık satın alma süreçlerinde, hedef şirketin finansal durumunu, hukuki yapısını ve performansını analiz etmek amacıyla talep ettikleri bir inceleme türüdür.
Finansal DueDiligence incelemelerinin en önemli özelliği, satın alınacak firmaların özelliklerine göre her finansal duediligence projesinde, farklı analiz, inceleme ve test etme yöntemlerinin uygulanmasıdır. Bu anlamda hiçbir Finansal DueDiligence raporu, içerik ve kullanılan yöntemler olarak birbirine benzemez.

Aklınızdaki soruları bize sorabilirsiniz.