Vergi çözümleri

_

Son yıllarda global alanda yaşanan ekonomik kriz sonrasında, devlet bütçelerindeki vergi gelirlerini artırma yoluna giden birçok ülke, yeni vergi uygulamalarını yasallaştırmışlardır. Sürekli değişen ve gün geçtikçe daha da karmaşık bir hale gelen vergi sistemi içerisinde yapılacak olası hata ve uyumsuzluklar sonucu doğan para cezaları da geçmişe oran ile çok büyük oranda yükselmiş durumdadır. Müşterilerimizin ilgili ülkelerdeki vergi mevzuatına uyumu ve planlaması süreçleri, Tur-an Consulting’in uzman takımı tarafından yönetilmektedir.
Tur-an Consulting, sürekli yenilenmekte olan vergi yasaları hakkında düzenli bilgi sahibi olmak, şirketinizin yüksek maliyet oluşturan vergi maliyetlerinin planlamasının yapılması ve vergi beyannamelerinizi hatasız / zamanında vermenizi sağlamak ve mevzuata uygunluk konusundaki riskleri büyük ölçüde azaltmak için etkin bir süreç oluşturmaktadır.

Temel hizmetler

 • Dönemsel ve/veya yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi,
 • PAYE (Muhtasar) beyannamelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi,
 • Yıl sonu işlemlerinin ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin incelenmesi,
 • Vergi durumu raporlaması,
 • KDV, PAYE (Muhtasar), BSIV,v.b beyannamelerin hazırlanması ve ibraz edilmesi,
 • Damga vergisi beyannamelerinin hazırlanması ve ibraz edilmesi,
 • Vergi hesapları ve vergi beyannamelerinin incelenmesi.

Vergi muhasebesi

_

Yasal mevzuatta ve muhasebe standartlarında giderek artan değişikliklerden dolayı şirketler vergi muhasebesi ile ilgili kaynakların ve uzmanlığın yetersizliği konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Şeffaflığa olan talebin artmasıyla birlikte şirketler vergi planlamasın (vergi maliyeti) ve risk yönetimi için merkezi ve birden fazla ülkede uygulanabilecek vergi muhasebesi modeline ihtiyaç duymaktadırlar. Konu ile ilgili farklı ülkelerde kurulacak tüm yapıların; Şirket kuruluş – tescil süreci ve muhasebe İşlemleri ile ilgili ülkedeki yasal dokümanların hazırlanması ve beyanı işlemlerini müşterisi adına eksiksiz olarak yerine getirmektedir.
şirketinizin var olan veya artış gösteren vergi maliyetleri ve vergi risk yönetimleri ile ilgili olarak, ihtiyaç duyacağınız tüm çözümleri, farklı ülkelerdeki kendi ofisleri ve/veya çözüm ortakları ile sunan Tur-an Consulting, şirketinizin yatırım yapmayı planladığı farklı coğrafyalardaki mevcut vergi yapıları hakkında da sizlere ön rapor hazırlamaktadır., IFRS, USGAAP ile ilgili raporların hazırlanması

 • Şirketinizin vergi maliyet hesaplaması ve planlaması,
 • Şirketin şeffaf yapısına uygun vergi metodolojisinin yaratılması ve yönetilmesi,
 • Şirketin mevcut finansal ve mali raporlarının uluslararası piyasalardan gelen talepler doğrultusunda; IFRS ve USGAAP’denUFRS’ye dönüşümü,
 • Ertelenmiş vergi karşılıklarının hesaplanması ve incelenmesi,
 • Şirketinizin vergi avantajı sağlayabileceği yatırım alanlarının araştırılması ve raporlanması,
 • Şirketinizin yatırım yapacağı farklı ülkelere ait vergi mevzuatlarının incelenmesi ve raporlanması.

Vergi planlama hizmetleri

_

Şirketlerin vergi maliyetlerini planlama ve yönetimi ile ilgili olarak, dünya genelinde var olan farklı coğrafyalardaki imkânlar ile ilgili olarak müşterilerimizi bilgilendirme ve süreç içerisinde planlı olarak birlikte üreteceğimiz özel çözümler ile sizleri desteklerken, teknolojiden de azami ölçüde yararlanarak klasik yaklaşımların dışına çıkmak ve rakiplerinizin bir adım önünde olma yarışında sizlere olarak yardımcı olmaktayız.

 • Şirketinizin vergi avantajı sağlayabileceği yatırım alanlarının araştırılması ve raporlanması,,
 • Şirketinizin yatırım yapacağı farklı ülkelere ait vergi mevzuatlarının incelenmesi ve raporlanması,
 • Şirketinizin vergi maliyet hesaplaması ve planlaması,
 • Şirketin şeffaf yapısına uygun vergi metodolojisinin yaratılması ve yönetilmesi.

Kurumlar ve gelir vergisi danışmanlık hizmetleri

_

Tur-an Consulting, özel uzmanlığına konu kurumlar vergisi (KV) ve gelir vergisi (GV) danışmanlığı , müşterilerin yapısal büyüklüklerine ve faaliyet alanlarına göre planlanabilen ve yönetilebilen bir çözüm süreci olarak dikkat çeken hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Globalleşen dünyada, var olan yerel ve uluslararası vergi mevzuatına uygun vergi planlamasının temelini oluşturan sistem, şirketlerin yerel mevzuatı ile uluslararası mevzuatın birlikte yorumlanması ve yönetilmesi ile sürdürülen, müşteriye maksimum fayda yaratan, sürdürülebilen bir yapı ekseninde oluşturulmaktadır.

 • Yerel ve uluslararası kurumlar vergisi hakkında danışmanlık ve işlemler,
 • Yerel ve uluslararası gelir vergisi hakkında danışmanlık ve işlemler,
 • Şirket vergi maliyetlerini planlama ve yönetimi,
 • Vergi maliyeti hesaplama ve çözümleri,
 • Şirket vergi raporunuzun hazırlanması,
 • Dönemsel vergi İşlemlerinin kontrol ve hesaplaması.

Aklınızdaki soruları bize sorabilirsiniz.