Muhasebe danışmanlığı

_

Tur-an Consulting, şirketinizin muhasebe alanında ihtiyaç duyacağı tüm hizmetleri sizlere sunabilecek teknoloji ve tecrübeye sahiptir. Mali verilerin analizinin doğru olarak yapılabilmesi ve şirket yönetiminin alacağı kararlarda doğru analizlerin kullanılmasının temelinde, başarılı bir muhasebe kurgusunun varlığı şarttır. Tur-an Consulting, ihtiyacınız olan tüm bilgi ve hizmeti size sunabilecek entegre çalışma sistemine sahiptir.

Müşterilerimizin dönemsel; muhasebe, bordro, vergi beyanname işlemleri ve yıl sonu mali raporlarının hazırlanmasına yönelik ilgili ülkelerdeki; yasal mevzuat uyarınca hizmet ve çözümler sunmaktadır. Geniş ve tecrübeli kadro yapısı ile müşterilerine hizmet vermekte olan Tur-an Consulting, müşterilerinin talebi üzerine kendi kadrosundaki tecrübeli personellerini, müşterinin mali işler bölümünün yeniden yapılandırılması ve/veya kurulması için mevcut yapı içerisinde “geçici görevlendirme” ile tam zamanlı hizmet verebilmektedir.

 • Türk tek düzen hesap planı ile uyumlu muhasebe kayıtlarının yapılması,
 • Yevmiye defteri, defter-i kebir ve muavin defterinin tutulması,
 • Müşteri faturaları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
 • Yönetim raporlaması,
 • Muhasebe kayıtlarının incelenmesi,
 • Sabit kıymetlerin sayımı döküm defterinin tutulması ve raporlanması,
 • Vergi danışmanlığı,
 • İnsan kaynakları konusundaki eksiklerinizi gidermeye yardımcı olacak geçici görevlendirmeler,
 • Yasal mevzuat gereğince hazırlanması gereken aylık vergi beyanlarının hazırlanması ve ödenmesi.

Bordro hizmetleri

_

Tur-an Consulting, ilgili ülkedeki sosyal güvenlik yasaları uyarınca, müşterilerin personellerine yönelik olarak dönemsel olarak hazırlamakta olduğu bordro ve buna bağlı yasal beyannameleri, personellerin işe giriş – işten çıkış – çalışma izinleri ve kişisel maaş hesaplamaları ile ilgili hizmetleri teknik bilgi ve gizlilik standartlarının en üst seviyeye taşındığı bir yapıda hizmet sunmaktadır.
Tur-an Consulting, personeliniz ile ilgili tüm yasal işlemlerde sizlere hızlı ve çözüm odaklı hizmetler sunar. Şirketinize ait dönemsel bordro hesaplamasının yapılması, yabancı işçi ve yerli işçilere yönelik uygulanan teşvik hesaplamaları, personel giriş-çıkış-çalışma izni ve sicil kayıtlarının tutulması dahil geniş bir yelpazede verilen hizmetler arasında; Bordro ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında danışmanlık hizmeti verir.

 • Bordro kayıtlarının işlenmesi ve incelenmesi,
 • Sosyal güvenlik bildirgelerinin hazırlanması,
 • İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması,
 • İşe giren ve işten ayrılan personelle ilgili işlemlerin yapılması,
 • Bordro raporlarının ve ilgili muhasebe kayıtlarının hazırlanması,
 • Personel sicil kayıt sisteminin oluşturulması,
 • Şirket içi eğitim ve koordine hizmetlerinin sağlanması.

Aklınızdaki soruları bize sorabilirsiniz.