Bağımsız denetim hizmetleri

_

Son birkaç yılda meydana gelen şirket skandalları kimin suçlu olduğu ve nelerin yanlış yapıldığı yönünde tartışmaları alevlendirdi. Tartışma konusu olmayan ise kuşkusuz eskiye göre bir şirketin mali tablolarının çok daha fazla şüphe ve inceleme ile karşı karşıya kaldığıdır. Yatırımcılar, kurumsal yönetime ve raporlamaya olan güvenlerini kaybettiler ve artık daha fazlasını bekliyorlar; daha fazla güvenilirlik, daha fazla gözetim ve iç kontrollerle ilgili bariz kanıtlar.
Kurumsal yönetim, yönetim kurulları ve denetim komiteleri, iç ve dış denetçiler, analizciler ve öteki yatırım uzmanlarına, hem yasal yükümlülükler hem de yatırımcıların artan beklentilerini göz önünde bulundurup, kendi sorumluluklarını yerine getirerek, yatırımcı güvenini yeniden inşa etmede önemli görevler düşmektedir.

Yatırımcıların beklentilerini karşılamak bir şirketin mali tablolarındaki bilgilerin tam ve doğru olmasıyla başlar. Yıllık ve dönemsel mali tablolarının hazırlanması konusunda yasal ve düzenleyici veya diğer sebeplerden dolayı bir denetçiye ihtiyaç duyan kuruluşlar için, Tur-an Consulting yüksek kalitede denetim hizmetleri sunar.
Tur-an Consulting’in çalışmaları hali hazır ve gerektiğinde geleceğe dönük denetim, muhasebe, raporlama düzenlemeleri ve teknik danışmanlık hizmetlerini kapsar. Geniş tecrübe ve bilgi birikimi ile Tur-an Consulting bağımsız denetim ekibi, şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üreten çok yönlü hizmetler vermekte olup teknik, muhasebe ve denetim konularındaki uzmanlığın ötesinde sektörel anlamda da uzmanlaşmış çalışanları bünyesinde barındırmaktadır.

Aklınızdaki soruları bize sorabilirsiniz.